Cena projektu

Cenu projektu zahrady vám sdělíme po prvním nezávazném setkání přímo u vás. Uvedené ceny jsou pouze orientační. Cena se odvíjí od velikosti a svažitosti pozemku, terénní modelaci a náročnosti požadovaných úkonů.

Pozemek v rovině:

malé projekty - od 2000 ,- Kč

např. předzahrádky, části zahrad, záhony, atria, malé střešní a zimní zahrady, hroby, aj.

střední projekty - od 9 000 ,- Kč

např. zahrady rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, menší sadové úpravy komerčních areálů a administrativních budov

velké projekty - dle konkrétních požadavků a náročnosti vypracování.

ceny odpovídají běžným cenám na trhu (dle ceníku ČKA) např. větší rodinné zahrady, sadové úpravy veřejné zeleně měst a obcí, parků, lesoparků, náměstí, okolí bytových výstaveb, administrativních budov a komerčních areálů, kulturních a obchodních center, hřbitovů, historických objektů, zeleně rekreačních, lázeňských a sportovních areálů, golfových hřišť, stromořadí aj.

Cena za základní projektovou dokumentaci obsahuje:

  1. prvotní informativní schůzku přímo u vás na zahradě
  2. vypracování studie včetně pohledů, inspirativních listů (ukázka navržených architektonických prvků, materiálů, rostlin aj.)
  3. konzultační schůzku studie
  4. osazovací plán včetně rozpočtu
  5. konečnou konzultaci osazovacího plánu
  6. vytištěný kompletní projekt zahrady - paré (popřípadě elektronická verze pdf., jpg.)

Ostatní úkony nad rámec projektové dokumentace např.: technický výkres drobných staveb (pergoly, altány aj.), projekt automatického závlahového systému, přírodního koupacího jezírka, opěrného systému (zídky aj.), vytyčovací výkres, průvodní zpráva atd., budou oceněny individuálně podle náročnosti vypracování.

Odborné konzultace

V případě, že nepotřebujete vytvořit návrh zahrady ani jiné námi nabízené zahradnické práce, pouze potřebujete odborně poradit, nabízíme Vám odborné konzultace.

– 490 Kč/hod + cestovné na danou lokalitu nebo dle individuální dohody. Cestovné po Trutnově a jeho blízkém okolí ZDARMA.

Autorský/technický dozor

Máte již vypracovaný projekt zahrady a chystáte se realizovat zahradu vlastními silami nebo jste se rozhodli pro realizaci zahrady jinou firmou? V tomto případě vám doporučuji autorský či technický dozor. Některé věci je nutné dořešit, ohlídat nebo rozhodnout přímo při realizaci v terénu, např. provést změnu záhonů (tvar, velikost, výška aj.), použitých materiálů (aby došlo k souladu veškerých použitých materiálů, v případě nutných změn navržených materiálů), rostlin (zde je nutné respektovat nejenom záměny rodové, druhové, barevné, tvarové, ale je také nutné dbát na nároky a budoucí rozměry vysazených rostlin). Autorský/technický dozor vám ohlídá a doladí i ty nejmenší detaily. V případě realizace jinou firmou vám technický dozor zajistí kontrolu profesionality a kvality technických postupů, použitých materiálů a rostlin a tím vám ochrání vaše investice. Množství návštěv závisí na náročnosti realizace.

- 490 Kč/hod + cestovné na danou lokalitu (nebo dle individuální dohody). Cestovné po Trutnově a jeho blízkém okolí ZDARMA.

Údržba zahrady

Cena za údržbu bude vypočítána na základě vašich požadavků, velikosti a modelaci pozemku, velikosti osázených a zatravněných ploch aj.. Po 1. NEZÁVAZNÉ schůzce, která je pro vás ZDARMA, vám připravíme cenovou kalkulaci prací.